Positive Drive

Disclaimer

Wat is Positive Drive?

Positive Drive is een product van IJsberg Holding BV, (Kamer van Koophandel: 30207905), hierna te noemen IJsberg , verleent u hierbij toegang tot www.positivedriveapp.com (“de Website”) en de App Positive Drive en nodigt u uit deel te nemen.

IJsberg behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

IJsberg spant zich in om de inhoud van de Website en App zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Positive Drive.

Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op de Website en in de App geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Positive Drive. Voor op de Website en in de App opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Positive Drive nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

IJsberg benadrukt dat het gebruik van de App de eigen verantwoordelijkheid is van de deelnemer. Meer specifiek wijst IJsberg er in dat kader op dat de Smartphone niet bediend dient te worden door de bestuurder tijdens het rijden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Positive Drive.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Positive Drive , behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Garantie en aansprakelijkheid:

Hoewel we onze uiterste best doen om de App en onderdelen daarvan up-to-date te houden kunnen we helaas niet garanderen dat dit op ieder willekeurig moment het geval is. Aan informatie op de App kunnen geen rechten worden ontleend. Mocht je ergens een fout of een verbeterpunt tegenkomen dan stellen wij je Positieve bijdrage zeer op prijs.

Battery Life:

Positive Drive maakt, evenals alle routeplanners, o.a. gebruik van de GPS mogelijkheden van je telefoon. Dit kost, ondanks allerlei besparende maatregelen bij de bouw, helaas de nodige energie. Hierdoor zal je batterij sneller leegraken dan wanneer je Positive Drive niet zou gebruiken. Vanzelfsprekend blijven wij zoeken naar besparingsmogelijkheden.

Routeplanner

Positive Drive maakt gebruik van de persoonlijk voorkeurs routeplanner (Tomtom of Google). Door het gebruik van een Turn by Turn navigatie, wordt de deelnemer naar haar of zijn navigatie systeem by default.

Het kan voorkomen, zeker bij de fietsroutes, dat de geplande route niet geheel conform de optimale route wordt gepland. Voor deze onvolledige informatieverstrekkingen kan Positive Drive in geen geval verantwoordelijk worden gehouden.

Apple

Apple is op generlei wijze betrokken bij de loterij binnen de app. Noch als organisator, noch als leverancier van de prijzen.

Copyright notice

De op de App afgebeelde gegevens, waaronder beschreven teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, logo’s en merken zijn eigendom van, of in licentie bij IJsberg en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander (intellectueel) eigendomsrecht. De inhoud van de App mag door de deelnemers aan de Actie alleen worden gebruikt voor niet-commerciële doeleinden. Het is de gebruiker van de App niet toegestaan de inhoud van de App te vermenigvuldigen, door te sturen, distribueren, verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van IJsberg.

Wijzigingen

De informatie in de App of op de site wordt regelmatig aangevuld en/of aangepast. IJsberg behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Cookies

De site www.positivedriveapp.com kan cookies gebruiken, die we op je computer zetten. Cookies maken het gebruik van een site gemakkelijker. Een cookie bevat gegevens die je op de site invoert en bevat geen virussen. Je kunt eventueel kiezen om geen cookies te gebruiken, je kunt dit doen door in uw browser de cookies uit te schakelen.

Bescherming

Positive Drive garandeert dat we met persoonlijke gegevens heel zorgvuldig om gaan. Wij zullen ze niet delen met anderen dan de eerder gemelde instanties voor het verbeteren van de verkeersveiligheid en de doorstroom van het verkeer. Positive Drive zet al haar mogelijkheden in om uw gegevens maximaal te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Positive Drive heeft het recht wijzigingen aan te brengen in het privacy statement. In de App en op deze site tref je mogelijk een aantal links aan naar websites of services van derden. IJsberg is niet aansprakelijk voor de inhoud van die sites en/of de wijze waarop die sites omgaan met jouw (persoons-)gegevens. Lees hiervoor het privacy beleid, de disclaimer, de copyright notice en algemene voorwaarden, van de site die je bezoekt.

Vragen

Heb je vragen of opmerkingen over ons privacybeleid? Neem dan contact met ons op: info@ijsbergconsultants.nl

KvK

Positive Drive is een product van IJsberg Holding BV, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Gooi-, Eem- en Flevoland onder het nummer 30207905.

Initiatief

Positive Drive is gebouwd op basis van een initiatief van de Gemeente Breda en het NHTV, door IJsberg en Routenet, in opdracht van IJsberg Holding BV. Het design is ontwikkeld door DARE TO DIFR.

Contact

info@ijsbergconsultants.nl

Of klik op de onderstaande button: