Uslovi za učestvovanje

Ovi uslovi za učestvovanje se primenjuju u svim zonama igre aplikacije Positive Drive, koju organizuje i kojom upravlja IJsberg Holding BV, osnovana u Amsterdamu, u daljem tekstu: „IJsberg”.

Član 1 Opšte odredbe

1. Svaka osoba sa prebivalištem u Srbiji stara 18 ili više godina ima pravo da koristi ovu aplikaciju i povezane aktivnosti. Za osobe mlađe od 18 godina, potrebna je dozvola roditelja ili staratelja.
2. Zaposleni u uključenim opštinama, kompanijama, Ijsberg-u i drugim partnerima koji sarađuju u okviru ove aplikacije i povezanim aktivnostima kao i treća lica koja je angažovao IJsberg nemaju pravo da učestvuju.
3. Korišćenje aplikacije i povezanih aktivnosti je besplatno.
4. Prihvatanjem učešća, korisnik prihvata ove uslove.
5. Ove odredbe i uslovi se mogu pogledati, preuzeti i odštampati na www.positivedriveapp.com, u daljem tesktu: „veb-sajt”.

Član 2 Podaci:

1. Pre korišćenja i učestvovanja u aplikaciji, postoji mogućnost da se registrujete koristeći svoje lične podatke (npr. ime, adresu elektronske pošte, adresu). U svakom slučaju, dobitnici se naknadno moraju registrovati na naznačeni način da bi primili nagradu.
2. Korisnik garantuje da su sve informacije tačne, aktuelne i kompletne. U slučaju promene adrese stanovanja ili adrese poslodavca, potrebno je da nas obavestite slanjem elektronske poruke na info@positivedriveapp.com
3. Lični podaci koje navedete će biti korišćeni u skladu sa našom izjavom o privatnosti. Ovu Izjavu o privatnosti možete naći ovde: Politika privatnosti.

Član 3 Kako i kada je moguće učestvovati?

1. Počevši od 22.maja 2017. godine, svi mogu koristiti aplikaciju i povezane aktivnosti.
2. Možete koristiti aplikaciju i povezane aktivnosti tako što ćete preuzeti i instalirati posebnu aplikaciju Positive Drive, u daljem tekstu „aplikacija”.
3. Positive Drive je aplikacija koju podržavaju pametni telefoni sa operativnim sistemima iOS 8 ili novijom verzijom i Android 4.4 i novijom verzijom. Pametni telefon mora da ima GPS konekciju i ona mora da bude uključena. Takođe je neophodno da ima 3G ili 4G konekciju.
4. Potrebno je da budete jedini vlasnik telefona na kom je aplikacija instalirana. Ne smete koristiti ovu aplikaciju da locirate treća lica. Naročito ne smete instalirati softver na mobilnom uređaju koji nije vaš ili koji koristi treće lice. Ukoliko prodajete, iznajmljujete, pozajmljujete ili na drugi način dajete svoj telefon trećem licu, morate se pobrinuti da to treće lice neće koristiti aplikaciju sa vašim nalogom.

Član 4 Određivanje dobitnika

1. Pre početka kampanje 22.maja 2017, nepristrasni kompjuterski sistem nasumično dodeljuje mogućnosti za osvajanje svake od nagrada u Zoni igre u okviru aplikacije.

Član 5 Nagrade:

Zona igre
1. Nagrade u Zona igre obuhvataju obroke, pića, opremu i usluge za bicikle, ulaznice, kupone i fizičke proizvode koje nude lokalni preduzetnici.
2. Svaka nagrada, jeste lična, neprenosiva i ne može se zameniti za novac.
3. IJsberg i sponzori zadržavaju pravo promene plana nagrada, bez navođenja razloga za to.
4. Osvojenim se smatraju samo nagrade za koje se dobije poruka potvrde od sistema IJsberg-a. Svi drugi zahtevi se unapred odbijaju.
5. U roku od 24 časa, dobitnici će biti kontaktirani putem (elektronske) adrese koju su naveli. Pisana potvrda u elektronskoj formi dobijena od IJsberg-a služi kao dokaz o osvajanju  i dobijanju nagrade.
6. Način dostavljanja nagrade zavisiće od kategorije. Nagrade se mogu pokupiti u prodavnici, biti dostavljene lično ili na adresu koju je dobitnik naveo ili biti dostupne elektronski.
7. U slučaju odbijanja nagrade ili ukoliko, ne greškom IJsberg-a, nagrada ne može biti dostavljena u roku od tri meseca od završetka akcije, ona ističe na IJsberg-u.
8. If there needs to be payed a gambling tax on the prizes won, IJsberg will take care. Any gambling taxes due to the won cash prizes will be paid by the winners. For the other prizes is that the gambling tax accounts for IJsberg.

Ciljevi uštede
1.  Pogrešno isplaćene nagrade će biti nadoknađene.
2. U slučaju nezasluženih nagrada, osvojenih prevarom učesnika, učesniku će biti nametnuta novčana kazna u visini sume nezaslužene nagrade, a najviše €50.
3. U slučaju nezasluženih nagrada, osvojenih prevarom učesnika, učesnik snosi troškove naplate.
4. Način dostavljanja nagrade zavisiće od kategorije. Nagrade se mogu pokupiti u prodavnici, mogu se dostaviti lično ili na adresu koju je dobitnik naveo ili će biti dostupne elektronski.

Član 6 Odgovornosti i naknada štete:
1.

IJsberg i njihovi partneri posvećuju pažnju organizaciji raznih akcija i upravljanju aplikacijom. Ipak, može se desiti da prikazana ili pružena informacija nije potpuna ili tačna. Dalje, mogućnosti za igranje zavise od nekoliko tehničkih faktora (uključujući pokrivenost mreže, pravilno funkcionisanje vašeg telefona, pravilno funkcionisanje GPS sistema, itd.). Zbog ovih ili zbog drugih faktora može se desiti da ne dobijete  poene – (s)miles i mogućnosti za igru. Svaka netačnost, pogrešno napisana reč i druge slične greške u okviru aplikacije ili u (promotivnom) materijalu bilo koje vrste izdatom od strane IJsberg-a ne mogu se staviti na teret IJsberga niti biti njihova odgovornost.
2. Prihvatate da učestvujete u aplikaciji i povezanim aktivnostima na sopstveni rizik.
3. Ijsberg i njihova pomoćna sekcija/angažovana treća lica nisu odgovorni za bilo kakvu štetu, neposrednu i/ili posrednu, koja se može pojaviti u vezi sa aktivnošću na bilo koji način, uključujući – ali ne ograničavajući se na – štetu koja nastane kao rezultat:
–Isplate nagrada;
–Prilagođavanja, privremenog obustavljanja ili okončavanja aktivnosti i/ili prilagođavanja nagrada kada to okolnosti zahtevaju.
4. Ograničenje odgovornosti. U najvećoj meri dozvoljenoj merodavnim zakonom, ni IJsberg ni njihovi dobavljači ne snose odgovornost prema vama ili prema trećim licima za bilo kakav gubitak ili neposrednu, posrednu ili slučajnu štetu, posledičnu štetu ili štetu bilo koje vrste (uključujući ali ne ograničavajući se na štetu koja proističe iz nemogućnosti da se proizvodi koriste ili da im se pristupi, gubitka podataka, gubitka poslovanja, gubitka profita, prekida poslovanja i slično) koji proističu iz korišćenja ili nemogućnosti korišćenja proizvoda, čak iako je IJsberg obavešten o mogućnosti takve štete.
5. Regardless of any damage that you or a third party suffer for any reason (included, but not limited to, all damage which is referred to and all direct or general damages in contract or otherwise), is of full liability of Apple maps or Google maps and its suppliers arising from or related to the use pf products, limited to the amount of money that you have paid for the products.

Član 7 Autorska prava i saradnja:
Ukoliko ste dobitnik nagrade, dajete IJsberg-u dozvolu da koristi vaše ime i verovatno fotografije i/ili snimke na kojima se vidite (npr. ceremonija dodele nagrada) za prikazivanje koje je na bilo koji način povezano sa ovim aktivnostima.

Član 8 Prava IJsberg-a:
1. IJsberg zadržava pravo da obustavi ili okonča vaše učestvovanje u svim aktivnosima u bilo kom trenutku kada vi, na bilo koji način, postupate u suprotnosti sa ovim uslovima ili bilo kojom pravno primenljivom odredbom ili ako delujete nepošteno na bilo koji drugi način, a da vas unapred o tome ne obavesti i ne pruži razloge za to, po sopstvenom nahođenju, prilikom čega IJsberg ne može snositi odgovornost za to.
2. Možemo okončati vaš nalog na Positive Drive-u tako što ćemo ga obrisati ili blokirati. Obavestićemo vas o tome putem elektronske pošte. U slučaju da okončamo vaš nalog zbog kršenja ugovora, nije vam dozvoljeno da napravite novi nalog bez naše eksplicitne dozvole
3. IJsberg zadržava pravo da prilagodi aktivnosti i/ili uslove i/ili nagrade tokom trajanja akcije po sopstvenom nahođenju i bez prethodnog obaveštavanja i da obustavi ili prekine ove aktivnosti bez pružanja razloga i bez obaveze da plati bilo kakvu odštetu učesnicima. IJsberg će preko aplikacije obavestiti o prilagođavanju aktivnosti i/ili uslova i/ili nagrada ili obustavljanju ili prekidanju ovih aktivnosti.

Član 9 Kontakt:
1. Pitanja, komentari i žalbe u vezi sa aplikacijom i povezanim aktivnostima ili ovim uslovima se mogu uputiti IJsbergu.
2. IJsberg će se potruditi da odgovori na sve žalbe u roku od tri nedelje. Ukoliko učesnik smatra da na žalbu nije odgovoreno na odgovarajući način, on može uputiti pisanu žalbu na De Kansspel Autoriteit, Ministerie van Justitie, Postbus 20301 (2500 EG) Den Haag

Član 10 Razno:
1. Naša Izjava o privatnosti se primenjuje na ove aktivnosti
2. This action is in accordance with the Gedragscode Promotionele Kansspelen.
3. Holandski zakon se primenjuje na ove aktivnosti i uslove. Svi mogući sporovi koji iz ovoga nastanu moraju se podneti nadležnom sudu u Utrehtu.
Ovi dodatni uslovi se primenjuju na Positive Drive kampanju “Promeni trag”.

 

Opšte:

1.1 Svaka osoba sa prebivalištem  u Srbiji stara 18 ili više godina ima pravo da koristi ovu aplikaciju i povezane usluge. Za osobe mlađe od 18 godina, potrebna je dozvola roditelja ili staratelja.
1.2 Zaposleni u uključenim opštinama, kompanijama, Ijsberg-u i drugim partnerima sarađuju u okviru ove aplikaciju i povezanim aktivnostima i angažovana treća lica ne mogu učestvovati.

Član 1 Korišćenje aplikacije Positive Drive i povezanih usluga je besplatno.

1.3 Positive Drive je aplikacija koju podržavaju pametni telefoni sa operativnim sistemima iOS 8.1 ili novijom verzijom, Android 4.3 ili novijom verzijom i Windows Phone (WP8). Pametni telefon mora da ima GPS konekciju i ona mora da bude uključena. Takođe je neophodno da ima 3G ili 4G konekciju.
1.4 Potrebno je da budete jedini vlasnik i korisnik telefona na kom je aplikacija instalirana. Ne možete koristiti ovu aplikaciju da locirate treća lica. Naročito ne smete instalirati softver na mobilnom uređaju koji nije vaš ili koji koristi treće lice. Ukoliko prodajete, iznajmljujete, pozajmljujete ili na drugi način dajete svoj telefon trećem licu, morate se pobrinuti da to treće lice neće koristiti aplikaciju sa vašim nalogom.
1.5 EU subvencionira projekat „Opening the cycling and walking tracking potential“, скраћеница: TRACE, програм: Horizon2020, Grant Agreement no: 635266. Positive Drive postupa u ime klijenta.
1.6 Učesnik se dobrovoljno pridržava ugovora tokom njegovog trajanja, uključujući odgovaranje na upitnik na početku i na kraju aktivnosti i test Positive Drive-a nakon završetka učestvovanja.
1.7 Positive Drive poštuje privatnost učesnika i poverljivo se odnosi prema prikupljenim ličnim podacima .
1.8 Positive Drive zadržava pravo da koristi anonimne podatke za istraživanje. Prikupljeni podaci za istraživanje su anonimni i ne mogu dovesti do pojedinačnih učesnika. Način prikupljanja podataka je bezbedan, nameravana obrada i svrha korišćenja podataka su zabeleženi u Politici privatnosti. Politika privatnosti se može naći na veb-sajtu Positive Drive-a: www.positivedriveapp.com.
1.9 Positive Drive zadržava pravo da promeni uslove (učestvovanja), uključujući nagrade, i da prevremeno prekine izvršavanje usluge. Učesnik će o tome biti obavešten preko veb-sajta i lično. Izmene su obavezujuće za učesnike od trenutka kada dobiju obaveštenje, ali ne ranije od 1 meseca nakon objavljivanja, osim ako se učesnik ne slaže sa izmenama i direktno ne raskine ugovor sa Positive Drive-om. Ukoliko neki deo ovih uslova nije validan ili primenljiv, ostali uslovi će nastaviti da se primenjuju u potpunosti. Ovi uslovi se primenjuju na upravljanje projektom “Promeni trag”.  Od učesnika se takođe očekuje da prihvati uslove koji se tiču budućih sporazuma Positive Drive-a ili njihovog sledbenika.
1.10 Uslovi za učestvovanje su sačinjeni na holandskom jezikom. Ukoliko postoji prevod ovih uslova za učestvovanje na drugi jezik, tekst na holandskom je obavezujući.
1.11 Holandski zakon se primenjuje na ugovor i uslove za učestvovanje. Sud u Bredi je nadležan za sporove.

Član 2 Uslovi i pravila tokom učestvavanja
2.1 Da bi učestvovao u kampanji “Promeni trag”, potencijalni učesnik se mora registrovati u aplikaciji koristeći svoj jedinstveni kod i mora ispunjavati kriterijume za učestvovanje navedene na veb-sajtu. U svakom trenutku, Positive Drive zadržava pravo da odbije registraciju ukoliko ona ne zadovoljava kriterijume za učestvovanje.
2.3 (Potencijalni) učesnici dobijaju pristup ličnom profilu u okviru aplikacije. Podaci su lični i učesnik je odgovoran za njihovu poverljivost.
2.4 Učesnik garantuje tačnost, aktuelnost i potpunost datih podataka. U slučaju (privremene) promene lične situacije učesnika koja utiče na učešće u projektu, uključujući ali ne ograničavajući se na selidbu, promenu poslodavca, gubitak posla, odlazak u penziju, bolest, porodiljsko bolovanje, boravak u inostranstvu, promenu automobila i/ili registarskih tablica i promenu telefona i/ili telefonskog broja, učesnik je dužan da o tome obavesti  “Promeni trag” tim tako što će promeniti lične podatke na svojoj ličnoj stranici u okviru aplikacije ili poslati elektronsku poruku na promenitrag@ptc.co.rs. Ukoliko učesnik više ne ispunjava kriterijume za učestvovanje, “Promeni trag” tim zadržava pravo da jednostrano i direktno okonča ugovor sa učesnikom.
2.5 Positive Drive zadržava pravo da zatvori vaš nalog brisanjem ili blokiranjem. Učesnik će o tome biti obavešten putem elektronske pošte. U slučaju da zatvorimo vaš nalog zbog kršenja ugovora, nije dozvoljeno da otvarate novi nalog bez naše eksplicitne dozvole.
2.6 Ukoliko“Promeni trag” tim smatra da učesnik daje neodgovarajući ili nikakav doprinos svrsi kampanje tokom učestvovanja, “Promeni trag” tim zadržava pravo da direktno i jednostrano okonča učešće tog korisnika.
2.7 Po završetku učešća u projektu, neisplaćene nagrade se prenose učesniku, pod uslovom da “Promeni trag” tim smatra da su te nagrade dobijene na zakonit način.
2.8 “Promeni trag” priznaje jasna pravila igre. Pravila igre su objašnjena u okviru aplikacije. Zloupotreba (ili osnovana sumnja o zloupotrebi) bilo koje vrste je dovoljan razlog da “Promeni trag” tim direktno i jednostrano okonča ugovor. U tom slučaju, neisplaćene nagrade se ne dodeljuju učesniku. Nagrade osvojene na nezakonit način, uključujući troškove bilo koje vrste, biće naplaćene učesniku. Takođe, učesnik će biti stavljen na ‘crnu listu’. Ovim se njemu onemogućava učešće u budućim sličnim projektima. Vlasnici putničkih vozila koja se koriste kao taksi vozila ili kurirska ili bilo koja dostavna vozila, ne mogu učestvovati u “Promeni trag” kampanji.
2.9 Ukoliko su, prema (zaposlenima u) “Promeni trag” timu potrebna dodatna dokumenta da bi se isplatila nagrada, učesnik je dužan da pruži potrebne podatke.
2.10. Ukoliko korisnik nije aktivan tokom dužeg perioda (30 dana), Positive Drive zadržava pravo da ukloni sve neobrađene rute iz našeg servera nakon kontaktiranja tog korisnika.

Član 3 Obaveze i odgovornsti učesnika
3.1 Učesnik je obavezan da strogo poštuje sva uputstva Positive Drive-a koja se tiču ovog projekta.
3.2 (Potential) participants are required to provide personal data correctly as shown on the personal page and keep them up-to-date.
3.3 Učesnik je obavezan da sarađuje u popunjavanju upitnika o “Promeni trag” kampanji tokom trajanja ugovora.
3.4 Nagrade koje učesnici dobijaju učestvovanjem u “Promeni trag”kampanji su oslobođene poreza. Nema potrebe za plaćanjem poreza na dobit.
3.5 Positive Drive i njihovi partneri posvećuju pažnju organizaciji raznih aktivnosti i upravljanju aplikacijom. Ipak, može se desiti da prikazana ili pružena informacija nije potpuna ili tačna. Dalje, mogućnosti za igranje zavise od nekoliko tehničkih faktora (uključujući pokrivenost mreže, pravilno funkcionisanje vašeg telefona, pravilno funkcionisanje GPS sistema, itd.). Zbog ovih ili zbog drugih faktora može se desiti da ne dobijete poene – (s)miles i mogućnosti za igru. Svaka netačnost, pogrešno napisana reč i druge slične greške u aplikaciji ili u (promotivnom) materijalu bilo koje vrste izdatom od strane Positive Drive-a ne mogu se staviti na teret Positive Drive-a niti biti njihova odgovornost.
3.6 Učestvujete u aplikaciji i povezanim aktivnostima na sopstveni rizik.
3.7 Positive Drive i njihova pomoćna sekcija/angažovana treća lica nisu odgovorna za bilo kakvu štetu, neposrednu i/ili posrednu, koja se može pojaviti u vezi sa uslugom na bilo koji način, uključujući – ali ne ograničavajući se na – štetu koja nastane kao rezultat:
–Isplate nagrada;
–Prilagođavanja, privremenog obustavljanja ili okončanja aktivnosti i/ili izmene nagrada kada to okolnosti zahtevaju.
3.8 Positive Drive naglašava da je korišćenje aplikacije odgovornost učesnika. Takođe, Positive Drive ističe da vozač ne treba koristiti pametni telefon tokom vožnje.
3.9 Ni Positive Drive ni njihovi dobavljači ne snose odgovornost prema vama ili prema trećim licima za bilo kakav gubitak ili neposrednu, posrednu ili slučajnu štetu, posledičnu štetu ili štetu bilo koje vrste (uključujući, ali ne ograničavajući se na, štetu koja proističe iz nemogućnosti da se proizvodi koriste ili da im se pristupi, gubitka podataka, gubitka poslovanja, gubitka profita, prekida poslovanja i slično) koji proističu iz korišćenja ili nemogućnosti korišćenja proizvoda, čak iako je Positive Drive obavešten o mogućnosti takve štete.

Article 4. Rewards
Saving purposes
4.1 Način dostavljanja nagrade zavisiće od kategorije. Nagrade se mogu pokupiti u prodavnici, biti dostavljene lično ili na adresu koju je dobitnik naveo ili biti dostupne elektronski.
4.2 In case of suspension of the payment of the reward, the concerning participant will be notified at least at the moment that the awarding takes place, including the reason of the suspension.
4.3 U slučaju nezasluženih nagrada, osvojenih prevarom učesnika, učesnik snosi troškove naplate.
4.4 U slučaju nezasluženih nagrada, osvojenih prevarom učesnika, učesniku će biti nametnuta novčana kazna u visini sume nezaslužene nagrade, a najviše €50.
4.5 U slučaju nezasluženih nagrada, osvojenih prevarom učesnika, učesnik snosi troškove naplate.

Game room
4.6 Nagrade u Zoni igre obuhvataju obroke, pića, opremu i usluge za bicikle, ulaznice, kupone i fizičke proizvode koje nude lokalni preduzetnici.
4.7 Svaka nagrada, koja nije novčana, jeste lična, neprenosiva i ne može se zameniti za novac.
4.8 Pre početka kampanje 22.maja 2017, nepristrasni kompjuterski sistem nasumično dodeljuje mogućnosti za osvajanje svake od nagrada u Zoni igre u okviru aplikacije.
4.9 Osvojenim se smatraju samo nagrade za koje se dobije poruka potvrde od sistema IJsberg-a. Svi drugi zahtevi se unapred odbijaju
4.10 U roku od 24 časa, dobitnici će biti kontaktirani putem (elektronske) adrese koju su naveli. Pisana potvrda/potvrda u elektronskoj formi dobijena od IJsberg-a služi kao dokaz o osvajanju  i dobijanju nagrade.
Način dostavljanja nagrade zavisiće od kategorije. Nagrade se mogu pokupiti u prodavnici, biti dostavljene lično ili na adresu koju je dobitnik naveo ili biti dostupne elektronski.
4.11 U slučaju odbijanja nagrade ili ukoliko, ne greškom IJsberg-a, nagrada ne može biti dostavljena u roku od tri meseca od završetka akcije, ona ističe na IJsberg-u.
4.12 If a gambling tax is due on the won prizes, IJsberg will provided this. Any gambling taxes due to the won cash prizes will be paid by the winners. For the other prizes is that the gambling tax accounts for IJsberg.

Article 5. Ending or a transfer of the contract
5.1 The participant reserves the right to unilaterally terminate the contract with ‘076 op weg’ by sending an a-mail to info@076opweg.nl. There will be a settlement of the reward to be received proportionally to the remaining number of business days in the month of termination. The personal profile page will be available until the end of the next month.
5.2 The organization of ‘076 op weg’ reserves the right to transfer her contract obligations and/or rights, by means of debt underwriting, cession or contract takeover, of which she directly gives a written notification to the participants. To the extend required, the participant provides cooperation to the termination of his contract, without prejudice to the right to end the contract 1 month after the date of the written notice.

Article 6. Correspondence, Complaints and Disputes